Politieke Filosofie & Economie

Voor professionals uit de (semi-)publieke sector is de politieke en economische realiteit integraal onderdeel van hun werkomgeving. Zeker in deze tijd van economische crisis en politieke onzekerheid is behoefte aan nieuwe duiding van de waarden waarop onze liberale democratie en economische systeem zijn gebaseerd. De combinatie van politiek, filosofie en economie is geïnspireerd door de universitaire opleiding 'Politics, Philosophy and Economics' (PPE) van Oxford. Wij verzorgen op basis van dit model voor professionals de Leergang PPE.

Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit

Waarom kunnen ogenschijnlijk ‘kleine’ thema’s uitgroeien tot een politieke bananenschil? Hoe moeten medewerkers hiermee omgaan? Hoe houdt een ambtelijk adviseur zich staande in de “beleidsarena” en opereert deze succesvol in een politiek-bestuurlijke omgeving? Als beleidsmedewerker of adviseur in het openbaar bestuur werkt u in een omgeving waarin inhoudelijke rationaliteit en politieke realiteit samen moeten gaan. Dit gaat niet altijd vanzelf. Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit gaat over deze vraagstukken, het versterken van de politieke antenne.

Public Affairs

Op welke wijze zijn beleids- en besluitvormingsprocessen effectief te beïnvloeden? Vaak is het handig om beleidsmakers en besluitvormers in een vroeg stadium te informeren over de impact van voorgesteld beleid. Of hen te vertellen welke maatregelen kunnen helpen de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De media zijn in toenemende mate een factor van belang. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen. De Leergang Public Affairs helpt daarbij.

Bent u al goed bekend in deze materie en wilt u zich verdiepen? Het programma Verdiepingsleergang Public Affairs is geschikt voor ervaren PA-professionals. Ook hebben we voor de PA professional een Masterclass van een dag ontwikkeld. Daarbij bieden we 2 e-coach momenten aan met persoonlijk advies. 

Veiligheid

 

In het publieke domein en in de private sector is veiligheid al jaren een kernthema. Veel bestuurlijke vraagstukken komen erg krachtig naar voren op veiligheidsdilemma’s, zoals verdeling van bevoegdheden, beleidsvorming, fundamentele overheidstaken en grondrechten. Daarbij besteden we ook aandacht te besteden aan terrorisme en contraterrorisme. Hoogleraar (Contra-)Terrorisme Edwin Bakker (zie filmpje) is één van de kerndocenten van deze leergang.

Heeft u de leergang al doorlopen en/of zoekt u meer verdieping? Dan is de Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid iets voor u.

Publiek leiderschap

De wereld is volop in beweging. Leiders van bedrijven en organisaties, op lokaal, nationaal en internationaal niveau, zien zich voor de taak gesteld om structurele veranderingen door te voeren. De Masterclasses Leadership bieden ruimte voor reflectie en experiment. Hierbij werken we samen met ervaren acteurs van Het Nationale Theater. Hoe kiest u de juiste richting en op basis waarvan wordt deze beslissing genomen? Met de methodiek van appreciative inquiry, het met andere ogen leren kijken en het stellen van de juiste vragen, wordt uw inzicht in complexe vraagstukken vergroot. In een dialoog tussen wetenschap en praktijk, en tussen generaties,  worden nieuwe wegen om de leiderschapsrol succesvol richting te geven, verkend.

Europa

Wat betekent Europa voor Nederland? En wat wil en kan Nederland betekenen in de EU? Europa begon met een idee, een ideaal: ‘no more war’. Om vervolgens uit te groeien. Van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal naar een Economische Gemeenschap naar de Europese Unie van vandaag: een Unie van eenheid in verscheidenheid. Onze programma’s richten zich op effectieve beïnvloeding in the EU en bieden een diepgaand inzicht in het proces van agenda-setting tot beleidsuitvoering, van wetgeving tot evaluatie. Daarbij gaan wetenschappelijke kennis en sociale vaardigheden hand in hand en staan actuele thema’s steeds centraal. Wij beschikken over een groot netwerk in Den Haag en Brussel. We putten in onze programma’s uit de expertise van wetenschappelijke collega's, onder andere verbonden aan het Jean Monnet Centre of Excellence.

CPL kerndocent Rob Boudewijn in het nieuws: Europa op de bres tegen patriotisme.

Opkomende thema's

In samenwerking met het Centre for Innovation zijn wij op dit moment nieuwe Masterclasses aan het ontwikkelen voor beleidsmakers met thema’s als Big Data en Design Thinking. Bent u geïnteresseerd in deze onderwerpen en wilt u op de hoogte worden gehouden? Laat het ons weten door een email te sturen met daarin het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent.