Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid voor practitioners

 • Start 22 november 2018
 • 4 dagen
 • € 2.400,-
 • Verdieping voor ervaren practitioners in het werkveld van (contra)terrorisme en extremisme: samenwerking en informatiedeling.

 

Omschrijving
In het veld van terrorisme en contraterrorisme zijn verschillende organisaties actief die ieder vanuit hun eigen rol en doelen naar vraagstukken kijken. Juist in samenhang met elkaar wordt hun aanpak effectief. Een correcte duiding van informatie en een effectieve uitwisseling van deze informatie is daarom zeer belangrijk.

In deze leergang gaat u op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. U krijgt een overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties en gaat in op vragen als: hoe raken bepaalde interventies en maatregelen anderen? En op welke manier passen deze in het grotere veiligheidsdoel dat u gezamenlijk heeft?

Werkwijze
In een groep van maximaal 15 deelnemers behandelt u twee cases  waarbij u vanuit verschillende rollen een gezamenlijke opdracht vervult. U behandelt de cases vanuit het perspectief van een andere dan uw eigen organisatie. Tussendoor reflecteert u met andere deelnemers op gemaakte keuzes. Experts uit het veld en de wetenschap geven u een update over de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Zij duiden en verdiepen de context van de door u behandelde cases en dagen u uit de consequenties van uw keuzes te doordenken.

De cases waarmee u aan de slag gaat, staan in het teken van:

 • Radicalisering    (Module 1)
 • Netwerkaanpak  (Module 2)

De eerste twee dagen schuift u aan bij een casusoverleg. De derde en vierde dag verschuift de aandacht van individu naar netwerk en denkt u na over mogelijke interventies daarin. U leert van elkaars kennis en ervaring en komt tot beter begrip van elkaars posities.

Vragen die onder andere aan bod komen, zijn:  

 • Hoe vervult u een regierol terwijl u niet over alle informatie beschikt?
 • Hoe past uw organisatiebelang binnen het veiligheidsbelang?
 • Met welke informatie helpt u en ander vooruit?
 • Hoe opereert een netwerk?
 • Hoe effectief is een netwerk aanpak?
 • En hoe plaats u die binnen een juridisch kader?

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de leergang vindt er een intake gesprek plaats met de programmaleider. Tijdens dit gesprek brengt u samen met de programmaleider uw persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreekt u welke expertise en vraagstukken u meebrengt.

Algemene voorwaarden

 

Data Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

 •         22 & 23 november 2018
 •         13 & 14 december 2018  

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • U houdt zich in uw dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme ;
 • U werkt daarin samen andere organisaties en bent op zoek naar manieren om in uw werk op een effectieve manier verbindingen te leggen als het gaat en informatiedeling;
 • U werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie.
 • U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • Kunt u de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het CT veld actief zijn, onderscheiden.
 • Kunt de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties  onderscheiden.
 • Heeft u nagedacht over manieren om die samenwerking waar mogelijk verder te verbeteren.
 • Heeft u gereflecteerd op uw eigen rol daarin.
 • Bent u op de hoogte van de actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van radicalisering en netwerkaanpak;
 • Heeft u uw netwerk verder uitgebreid.

Vragen? Neem contact op met de programmaleider.

Voor algemene vragen over de leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional LearningT: 070 800 9504. Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kunt u contact opnemen met mr. Hans Dekker, programmaleider namens het CPL.

E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl

T: 070 800 9549

M: 06 4675 5768

Een greep uit de diverse docenten die verbonden zijn aan deze opleiding

Prof.dr. Edwin Bakker
Organisatie: Institute of Security and Global Affairs, Faculteit Governance and Global Affairs
Functie: Directeur; hoogleraar op deze thema's
In het kort:
[bekend bij Faculteit Governance and Global Affairs]
Organisatie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Functie: Hoofd Contraterrorisme
In het kort:
Spreker
Organisatie: NCTV
Functie:
In het kort: