Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid voor practitioners

 • Start 04 april 2019
 • 8 dagen
 • € 3.400,-
 • Speciaal voor mensen uit het werkveld van (contra)terrorisme; hoogwaardige kennis en praktische inzichten.
"Een stevig fundament voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met nationale en internationale veiligheid en terrorismebestrijding."
Thijs Jansen, bestuursstaf Defensie
"Academische inzichten gecombineerd met praktijkervaring; dat maakt deze leergang direct toepasbaar in uw werkpraktijk"
Prof. Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme (UL)
"Of iemand terrorist is, is afhankelijk van welke meetlat je neemt. Je kunt bijvoorbeeld de VN ernaast leggen of het Nederlands strafrecht: die zijn al heel verschillend."
Kerndocent en terrorisme-expert Professor Edwin Bakker

EXTRA LEERGANG! Vanwege grote belangstelling voor de leergang organiseren we dit jaar een extra editie van deze leergang, deze zal starten op donderdag 4 april. De data vindt u onderaan deze pagina. 

Speciaal voor mensen uit het werkveld van terrorisme en contraterrorisme, biedt deze leergang hoogwaardige, academische kennis en praktische inzichten. Het biedt een grondig overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de nieuwste academische inzichten en onderzoeksresultaten. Uiteraard aangevuld met de kennis en ervaring van gastsprekers afkomstig uit het werkveld!

De leergang steunt op twee pijlers: de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context. Beschouwd vanuit het perspectief van praktijk, wetenschap en beleidskaders. Het levert u relevante en praktisch toepasbare kennis en inzichten op. U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Terrorism & Counterterrorism, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs.

De leergang is opgebouwd uit twee modules en beslaat in totaal acht cursusdagen. De leergang vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

Verdieping
Heeft u de leergang al doorlopen en/of zoekt u meer verdieping? Dan is de Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid iets voor u.

Algemene voorwaarden

Data Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid extra voorjaar 2019

 • 4 en 5 april 2019
 • 25 en 26 april 2019
 • 16 en 17 mei 2019
 • 13 en 14 juni 2019

Data Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid najaar 2019

 • 10 & 11 oktober 2019
 • 31 oktober & 1 november 2019
 • 14 & 15 november 2019
 • 28 & 29 november 2019

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • U houdt zich in uw dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme.
 • U werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), bij landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, of doet onderzoek.
 • U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • Hebt u inzicht in de verschijningsvormen en geschiedenis van terrorisme en radicalisme;
 • hebt u inzicht in de oorzaken van terrorisme en de verklaringen daarvoor;
 • hebt u strategisch inzicht in de verschillende organisaties en entiteiten betrokken bij contraterrorisme en hebt u verdiepte kennis over de taken en bevoegdheden;
 • hebt u gedetailleerde kennis over instrumenten als ambtsberichten, DTN en de CT-infobox;
 • hebt u kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en rechtshandhaving op het gebied van contraterrorisme;
 • bent u op de hoogte van de actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van T&CT en bent u zich meer bewust van de trends en mogelijke ontwikkelingen in het vakgebied;
 • hebt u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

Vragen? Neem contact op met de programmaleider.

Voor algemene vragen over de leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning T: 070 800 9504. Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kunt u contact opnemen met mr. Hans Dekker, programmaleider namens het CPL.

E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl

T: 070 800 9549

M: 06 4675 5768

Een greep uit de diverse docenten die verbonden zijn aan deze opleiding

Prof.dr. Edwin Bakker
Organisatie: Institute of Security and Global Affairs, Faculteit Governance and Global Affairs
Functie: Directeur; hoogleraar op deze thema's
In het kort: Kerndocent in de leergang. Bekend om zijn nuchtere kijk op terrorisme.
Mr. Simon Minks
Organisatie: Openbaar Ministerie (OM)
Functie: Officier van Justitie
In het kort: Was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals Hofstadgroep en Mohammed B. En was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals de “Context” zaak.
[bekend bij Faculteit Governance and Global Affairs]
Organisatie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Functie: Hoofd Contraterrorisme
In het kort: Geeft een unieke kijk achter de schermen van ons assertieve CT-beleid.