leergang public affairs

 • Start 28 januari 2018
 • Vanaf 2019 gaat de leergang Public Affairs op in het Public Affairs Programma Als je je voor 15 januari inschrijft voor het introtroductiepakket en minimaal 2 pakketten, ontvang je een korting van €250,- op het introductiepakket.

Vanaf 2019 is het mogelijk zelf een leergang Public Affairs samen te stellen. Indien u geïnteresseerd bent in de ‘oude’ leergang Public Affairs, vindt u de onderdelen terug in het introductiepakket, pakket Brussel en Den Haag en pakket Context en Media. Een nieuw aanvullend pakket is het pakket PA-Tools en –Skills.

Het programma van de ‘oude’ verdiepingsleergang Public Affairs vindt u terug in het verdiepingspakket Netwerken en Omgeving.

Naast de pakketten en verdiepingspakketten bieden wij ééndaagse masterclasses aan.

De masterclasses zijn gekoppeld aan een pakket en bieden een intensieve verdieping op één onderwerp. Kenmerkend voor de masterclasses is de kleine groep en e-coaching achteraf. 

Public affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt om een aantal redenen steeds complexer.

Besluitvorming verplaatst zich ten eerste in toenemende mate naar Europees niveau, waardoor de concurrentie om invloed in de Brusselse beleidsarena’s alleen maar toeneemt. Daarnaast laat het Nederlandse politieke systeem de opkomst van allerlei single issue bewegingen zien die de concurrentie met de traditionele belangengroepen aangaan. Bovendien is de publieke opinie van toenemend belang. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen door de toegenomen assertiviteit van de burger en de dominantie van snelle media als televisie en internet bij beeldvorming. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Voor een uitgebreide omschrijving van alle pakketten en onderdelen klikt u hier

Voor een dataoverzicht van de pakketten en modules klikt u hier

Inschrijven voor het verdiepingspakket of voor losse masterclasses kan hier


Hieronder treft u een Grafische weergave van het Public Affairs Programma aan.

Grafische weergave Public Affairs Programma

Introductiepakket:


Public Affairs professionals die nog niet eerder een (verdiepings) leergang Public Affairs bij CPL hebben gevolgd en hun eigen Public Affairs leergang samen willen stellen. Of Public Affairs professionals die al verder in het verleden een leergang Public Affairs bij CPL hebben gevolgd en hun kennis willen actualiseren.


Pakket A: Brussel en Den Haag:

 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau;
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.Pakket B: Context en Media:
 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau;
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Pakket C: PA -Tools en -Skills:
 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau;
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Verdiepingspakket: Netwerken en Omgeving:
 • U bent een public affairs professional met ruime werkervaring (minimaal 5 jaar);
 • In uw werk bent u vooral op strategisch niveau bezig met beleidsbeïnvloeding;
 • U zoekt naar verdieping en inspiratie en wilt graag in een kleine groep kennis opdoen en ervaringen delen met vakgenoten die een vergelijkbare werkervaring hebben als u.

Masterclass: De nieuwe Public Affairs Professional:
 
 • U houdt zich in het dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau;
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Masterclass: Effectief Lobbyplannen Maken:

 • U houdt zich in het dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.

Introductiepakket:

 • Kennismaken met ander Public-Affairs professionals;
 • In kaart brengen van concrete leerdoelen;
 • Trends en ontwikkelingen binnen public affairs.

Pakket A: Brussel en Den Haag:

 • Ontwikkelen van PA-strategie op EU niveau;
 • Werkbezoeken aan EU-instellingen;
 • Lobbyen op Europees niveau;
 • Beïnvloeden van Brussel vanuit Nederland;
 • Werkbezoek aan Tweede Kamer inclusief gesprek met Kamerlid;
 • Tips & Tricks voor het politieke PA-werk.

Pakket B: Context en Media:
 • Verschillende manieren van lobbyen;
 • Interne lobby;
 • Zicht op interne uitdagingen;
 • Toepassen van instrumenten in omgang met de media;
 • Framen & spinnen;
 • Medialogica.

Pakket C: PA -Tools en -Skills:
 • Ontwikkelen van een PA-strategie;
 • Opstellen van een stakeholdersanalyse en schrijven van lobbyplan;
 • Uitbreiding van lobby-methoden en -technieken;
 • Duidelijk formuleren van een lobbyboodschap;
 • Overtuigen;
 • Politiek bestuurlijk argumenteren;
 • Effectief lobbygesprekken voeren.

Verdiepingspakket: Netwerken en Omgeving:
 • Heeft u verdieping en inspiratie opgedaan voor uw PA werkpraktijk;
 • Heeft u samen met vakgenoten gewerkt aan uw persoonlijke ontwikkeling en strategisch inzicht;
 • Heeft u vanuit diverse perspectieven naar de ontwikkelingen in public affairs gekeken en die met uw mededeelnemers en docenten geanalyseerd;
 • Zijn uw onderhandelingsvaardigheden verbeterd en aangescherpt;
 • Heeft u nieuwe inspiratie opgedaan die u in de werkpraktijk kunt toepassen;
 • Heeft u kennis van het opbouwen, onderhouden en benutten van relatienetwerken.

Masterclass: De nieuwe Public Affairs Professional:

Aan het eind van de masterclass heeft u een overzicht van en inzicht in de werkzaamheden die binnen uw eigen organisatie en rol van belang zijn, welke competenties daarbij horen en wat daarin uw eigen ontwikkel- en aandachtspunten zijn.


Masterclass: Effectief Lobbyplannen Maken:

Aan het eind van de masterclass heeft u alle handvatten gekregen voor het maken van een goed en effectief lobbyplan. U bent klaar voor het maken van uw eigen lobbyplannen in de praktijk.

 

Vragen? Neem contact op met de programmaleider.

Voor algemene vragen over de leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning

T: 070 800 9504. 

Met specifieke vragen over de inhoud van de leergang kunt u contact opnemen met drs. Annemiek van der Weel, programmaleider namens het CPL.

E: a.c.van.der.weel@fgga.leidenuniv.nl

T: 070 800 9551

M: 06 2785 2309

>Binnenkort volgt meer informatie over betrokken docenten