Leergang Politiek, Filosofie en Economie (PPE) - Terug naar de kern

 • Start 14 september 2017
 • 8 dagen
 • € 3.495,-
 • Interactief, diepgaand en inspirerend. Filosofische kennis over actuele vraagstukken.
"Als jonge ambtenaar stel je kritische vragen; die stelde ik niet altijd meer. Deze leergang was verfrissend, prikkelend en verdiepend voor mijn werk. "
Daniette de Groot, directieadviseur Gemeente Den Haag
"Goede docenten laten je reflecteren op basisbeginselen als vrijheid & democratie, maar toch met een praktijklink zoals de relatie markt en overheid."
Andrea de Wit - Sr Beleidsmedewerker
"De leergang zet de deelnemers aan het denken over actuele politieke vraagstukken op basis van dieperliggende politiek-filosofische concepten."
Kees Breed, secretaris Rob en Rfv

Deze leergang biedt diepgaande filosofische inzichten met als casuïstiek politieke en economische vraagstukken. Voor professionals uit de (semi-)publieke sector is de politieke en economische realiteit integraal onderdeel van hun werkomgeving. Zeker in deze tijd van economische crisis en politieke onzekerheid is behoefte aan nieuwe duiding van de waarden waarop onze liberale democratie en economische systeem zijn gebaseerd. Soms moeten de vragen bewaard blijven en niet de antwoorden.

Tijdens de leergang worden theorieën en principes geïntroduceerd door ervaren universitair docenten, bespreekt u actuele case-studies met praktijksprekers, en wordt u door middel van discussie en opdrachten actief gestimuleerd de opgedane theoretische inzichten te koppelen aan de actualiteit en uw eigen werkpraktijk. Dit gebeurt onder leiding van ervaren universitair docenten en voorname praktijksprekers. Deze combinatie van politiek, filosofie en economie is geïnspireerd door de universitaire opleiding 'Politics, Philosophy and Economics' (PPE) van Oxford.

De leergang zal doorgang vinden bij minimaal 12 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 16. De leergang vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag. De leergang omvat 3 tweedaagse modules en een slotbijeenkomst. Cursusdagen lopen van 09.30-17.15 uur.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning, Faculteit Governance and Global Affairs.

Bekijk hier het verslag over de Masterclass PPE, door Erik Verhaar

 

Algemene voorwaarden

Datum
Programma
 • 14-09-20171e module: Vrijheid & gelijkheid
 • 15-09-20171e module: Vrijheid & gelijkheid
 • 28-09-20172e module: Markt & Overheid
 • 29-09-20172e module: Markt & Overheid
 • 12-10-20173e module: Constitutionalisme & Democratie
 • 13-10-20173e module: Constitutionalisme & Democratie
 • 02-11-2017Afsluiting

U werkt in de (semi-)publieke sector of private sector en u bent geïnteresseerd in de overkoepelende thema’s en waarden die ten grondslag liggen aan het functioneren van onze democratie en economie. U functioneert op academisch niveau en heeft enkele jaren relevante werkervaring. De toelatingseis is een HBO/WO niveau en enkele jaren relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:
• Heeft u kennis gemaakt met toonaangevende politieke, filosofische en economische denkers en de wijze waarop hun werk de totstandkoming van onze liberale democratie en ons economisch systeem heeft beïnvloed;
• Kunt u de kernwaarden van ons politieke en economische klimaat duiden en heeft u hiermee meer inzicht gekregen in actuele problematieken/cases;
• Bent u in staat deze kennis te relateren aan een thema of dilemma in uw eigen organisatie/eigen werkpraktijk.

Vragen? Neem contact op met de programmaleider.

Voor al uw vragen over de masterclass kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning T: 070 800 9504. Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kunt u contact opnemen met drs. Nikol Hopman, programmaleider namens het CPL.

E:  n.hopman@fgga.leidenuniv.nl

M: 06 2168 9263

Een greep uit de diverse docenten die verbonden zijn aan deze opleiding

Dr. Bruno Verbeek
Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Universitair docent
In het kort: Kerndocent van de leergang, daagt de deelnemer uit op hun overtuigingen.
Dr. Rutger Claassen
Organisatie: Universiteit Utrecht
Functie: Universitair Hoofddocent
In het kort:
Prof. dr. Andreas Kinneging
Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Hoogleraar
In het kort: